top of page

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Όποια και αν είναι η βιομηχανία σας υπάρχουν άνθρωποι, κι όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού. Για να μειώσετε τη σοβαρότητα οποιουδήποτε ατυχήματος στο χώρο εργασίας ή ακόμα και να αποτρέψετε τραυματισμούς, είναι απαραίτητο κάθε χώρος εργασίας να διαθέτει το σωστό εξοπλισμό για την υγεία και την ασφάλεια.

Κουτί πρώτων βοηθειών

Παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμα πολλά έτοιμα κουτιά με εξαρτήματα, είναι προτιμότερο να προσαρμόσετε το δικό σας κιτ μετά από διαβούλευση με έναν επαγγελματία απ' το χώρο της υγείας ή τον τεχνικό ασφαλείας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο κιτ πρώτων βοηθειών είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή ενδεχομένως σωτήριας πρώτης βοήθειας πριν από την είσοδο του ασθενούς σε ιατρική μονάδα. Συνήθως, ένα κιτ πρώτων βοηθειών περιλαμβάνει είδη όπως επίδεσμοι, γάζες, αλοιφές, αντισηπτικά, οινόπνευμα, τσιμπιδάκια και βασικά φάρμακα ανακούφισης πόνου. Το περιεχόμενο μπορεί να προσαρμοστεί περαιτέρω για κάθε συγκεκριμένο χώρο εργασίας και ο αριθμός των κιτ πρέπει να είναι σύμφωνος με τον αριθμό των εργαζομένων. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζονται εμφανώς τα σημεία όπου βρίσκονται τα κιτ για να εξοικονομήσετε σημαντικά δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης.

Είδη Πυρασφάλειας

Αυτά είναι απαραίτητα για κάθε χώρο εργασίας. Οι πυρκαγιές μπορούν να ξεκινήσουν από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, γρήγορα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να οδηγήσουν σε μέγιστη ζημιά ή θάνατο. Κάθε εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει την τήρηση των τοπικών νόμων που διέπουν τα αντικείμενα πυρασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Οι πυροσβεστήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη των μικρότερων πυρκαγιών και πρέπει να διατηρούνται σε κάθε επίπεδο σε ορατή θέση. Πρέπει να ελέγχονται από τους σχετικούς κατασκευαστές σε ετήσια βάση, ώστε να διασφαλίζεται ότι βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως και το μεταβαλλόμενο μέγεθος, οι πυροσβεστήρες διαφέρουν επίσης ως προς το είδος, ενώ μερικοί χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη πυρκαγιών που σχετίζονται με το ξύλο ή το πλαστικό ενώ άλλοι μπορούν να παρακολουθήσουν εύφλεκτα υγρά.

Μέσα Ατομικής Προστασίας

Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας (PPE) αναφέρεται σε προστατευτικά ρούχα, κράνη, προστατευτικά γυαλιά ή άλλα ενδύματα ή εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το σώμα του χρήστη από τραυματισμό ή μόλυνση. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο προστατευτικός εξοπλισμός περιλαμβάνουν τη φυσική, την ηλεκτρική, τη θερμότητα, τις χημικές ουσίες, τους βιολογικούς κινδύνους και τα αιωρούμενα σωματίδια. Ο προστατευτικός εξοπλισμός μπορεί να φορεθεί για λόγους επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και για αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Ο σκοπός του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι να μειωθεί η έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους όταν οι μηχανικοί έλεγχοι και οι διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι εφικτοί ή αποτελεσματικοί για τη μείωση αυτών των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. Τα PPE χρειάζονται όταν υπάρχουν κίνδυνοι. Τα ΜΑΠ δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο στην πηγή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του εργαζομένου, σε περίπτωση αποτυχίας του εξοπλισμού.

Οποιοδήποτε είδος ΜΑΠ επιβάλλει εμπόδιο μεταξύ του χρήστη και του περιβάλλοντος εργασίας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες πιέσεις στον χρήστη δυσκολεύοντας την ικανότητά του να εκτελεί το έργο του και να του δημιουργεί σημαντικά επίπεδα δυσφορίας. Οποιαδήποτε από αυτές τις αιτίες μπορεί να αποθαρρύνει τους χρήστες από τη σωστή χρήση των ΜΑΠ, επομένως τους θέτει σε κίνδυνο τραυματισμού, κακής υγείας ή, σε ακραίες περιπτώσεις, θανάτου. Ο καλός εργονομικός σχεδιασμός μπορεί να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση αυτών των φραγμών και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας μέσω της σωστής χρήσης των ΜΑΠ.

Ο επιβλαβής θόρυβος είναι ένας από τους κορυφαίους κινδύνους για την υγεία στο χώρο εργασίας και έχει αναγνωριστεί ως ένας μη αναστρέψιμος κίνδυνος σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς PPE, πράγμα που σημαίνει ότι η προστασία της ακοής είναι τώρα στην ίδια κατηγοριοποίηση κινδύνου με την προστασία του αναπνευστικού συστήματος και της πτώσης. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η προστασία της ακοής να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η χρήση του σωστού προϊόντος, ενώ η σωστή χρήση τους είναι κρίσιμη.

Ο βιομηχανικός θόρυβος συχνά παραβλέπεται ως επαγγελματικός κίνδυνος, καθώς δεν είναι ορατός στο μάτι. Η Υπηρεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία καθορίζει τα πρότυπα επαγγελματικής έκθεσης στο θόρυβο. Το NIOSH συνιστά να μειωθεί η έκθεση των εργαζομένων σε θόρυβο σε επίπεδο ισοδύναμο με 85 dBA για οκτώ ώρες για τη μείωση της απώλειας ακοής λόγω επαγγελματικού θορύβου.

Τα ΜΑΠ για την προστασία της ακοής αποτελούνται από ωτοασπίδες και ακουστικά. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται τακτικά σε επίπεδα θορύβου πάνω από τη σύσταση NIOSH θα πρέπει να παρέχουν προστασία των ακοής από τους εργοδότες, καθώς πρόκειται για παρέμβαση χαμηλού κόστους.

Κάθε μέρα περίπου 2000 Αμερικανοί εργαζόμενοι έχουν τραύμα οφθαλμού που σχετίζεται με την εργασία και απαιτεί ιατρική φροντίδα. Οι τραυματισμοί στα μάτια μπορούν να συμβούν με ποικίλα μέσα. Οι περισσότεροι τραυματισμοί των ματιών συμβαίνουν όταν τα στερεά σωματίδια, όπως τα μέταλλα, τα γρέζια, οι κόκκοι άμμου ή τσιμέντου, μπαίνουν στο μάτι. Τα μικρότερα σωματίδια όπως του καπνού και τα μεγαλύτερα σωματίδια, όπως το σπασμένο γυαλί, επίσης ευθύνονται για τους τραυματισμούς των ματιών. Τα χημικά εγκαύματα, οι βιολογικοί παράγοντες και οι θερμικοί παράγοντες, από πηγές όπως οι φακοί συγκόλλησης και το υπεριώδες φως, συμβάλλουν επίσης στην βλάβη των ματιών.

Ενώ η απαιτούμενη προστασία των ματιών ποικίλλει ανάλογα με το επάγγελμα, η παρεχόμενη ασφάλεια μπορεί να γενικευθεί. Τα προστατευτικά γυαλιά παρέχουν προστασία από τα εξωτερικά συντρίμμια και θα πρέπει να παρέχουν πλευρική προστασία μέσω ενός περιτυλιγμένου σχεδίου ή πλευρικών ασπίδων.

Οι μάσκες παρέχουν καλύτερη προστασία από τα γυαλιά ασφαλείας και είναι αποτελεσματικές για την πρόληψη τραυματισμών στα μάτια από χημικές πιτσιλιές, κρούσεις, σκονισμένα περιβάλλοντα και συγκόλληση.

Οι ασπίδες προσώπου παρέχουν πρόσθετη προστασία και φοριούνται πάνω από τα τυποποιημένα γυαλιά. παρέχουν επίσης προστασία από τους κινδύνους από κρούσεις, χημικά και αιμοφόρα αγγεία.

Οι αναπνευστικές συσκευές πλήρους όψης θεωρούνται η καλύτερη μορφή προστασίας των ματιών όταν απαιτείται αναπνευστική προστασία, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική από ενδεχόμενους κινδύνους πρόσκρουσης στον οφθαλμό. Η προστασία των ματιών για συγκόλληση σκιάζεται σε διαφορετικούς βαθμούς, ανάλογα με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας είναι πάντοτε προσωπικές: η επιλογή των προϊόντων καθορίζεται όχι μόνο από την προσωπική σας αντίληψη, αλλά και από τις νομικές απαιτήσεις. Γι 'αυτό σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη σειρά για όλες τις κατηγορίες προστασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και οδηγίες. Τα διεθνή σήματα ποιότητας για την προστασία από το κεφάλι μέχρι και το δάχτυλο, και μια αφοσιωμένη ομάδα ειδικών συμβούλων θα σας στηρίξουν στην εξεύρεση της τέλειας λύσης σε αυτή την πρόκληση.

Η ασφάλεια των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε εργοδότη, πράγμα που σημαίνει ότι, εκτός από τον σωστό εξοπλισμό για την υγεία και την ασφάλεια, είναι απαραίτητο να ελέγχεται ο εξοπλισμός σε τακτική βάση. Βεβαιωθείτε ότι όλος ο εξοπλισμός λειτουργεί και ότι τα φάρμακα δεν έχουν λήξει. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατοχή του σωστού εξοπλισμού δεν σημαίνει τίποτα αν οι εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν πού είναι ή πώς να το χρησιμοποιήσουν. Βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι πλήρως προετοιμασμένοι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με τακτική εκπαίδευση και ασκήσεις.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags

Στείλτε το σχολιό σας

Η ηλεκρτονική σας διευθηνση δεν δημοσιεύεται. Συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία *

Επιτυχία! Μήνυμα ελήφθη

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page